აკადემიური პერსონალი

# გვარი, სახელი აკადემიური თანამდებობა
1 ჭოველიძე ლიანა ასოცირებული პროფესორი
2 მიქელაშვილი მერაბ პროფესორი
3 გოცირიძე მედეა ასოცირებული პროფესორი
4 ხარაზი რევაზ ასოცირებული პროფესორი
5 თოდრაძე გოგიტა ასოცირებული პროფესორი
6 დევიძე თამარი ასოცირებული პროფესორი
7 კაკულია ემზარ ასოცირებული პროფესორი
8 სილაგაძე ნოდარ ასოცირებული პროფესორი
9 გვიმრაძე არსენ ასოცირებული პროფესორი
10 ასლამაზიშვილი ნანი ასოცირებული პროფესორი
11 პირველი სალომე ასოცირებული პროფესორი
12 ადვაძე დავით ასოცირებული პროფესორი
13 პეტრიაშვილი თამარ ასოცირებული პროფესორი
14 ადვაძე მაია ასოცირებული პროფესორი
15 მანდარია მეგი ასოცირებული პროფესორი
16 შოშიტაშვილი გიორგი ასისტენტი
17 ალფაიძე მანანა ასოცირებული პროფესორი
18 ელიზბარაშვილი ელიზბარ ასოცირებული პროფესორი
19 მშვიდობაძე თინათინ ასოცირებული პროფესორი
20 ჭიაბრიშვილი ქეთევან ასოცირებული პროფესორი