მოწვეული პერსონალი

# გვარი, სახელი  თანამდებობა
1 კობალავა მარინე მოწვეული სპეციალისტი
2 აბრალავა ანზორ მოწვეული სპეციალისტი
3 ანთია ვახტანგ მოწვეული სპეციალისტი
4 კერესელიძე შალვა მოწვეული სპეციალისტი
5 თედიაშვილი ზურაბ მოწვეული სპეციალისტი
6 მეფარიშვილი ისაკო მოწვეული სპეციალისტი
7  ვასაძე მაია მოწვეული სპეციალისტი
8 სვანიძე დარეჯანი მოწვეული სპეციალისტი