სამეცნიერო ბაზები

Cambridge Journals Online

(ბაზა მოიცავს  360 დასახელების აკადემიურ ჟურნალს და 30 000-ზე მეტ ელექტრონულ წიგნს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში:  ასტრონომია, ეკონომიკა მათემატიკა, პოლიტიკა  და ა.შ.)

BioOne Complete

(ბაზა აერთიანებს  200 დასახელების  ჟურნალს ბიოლოგიაში, ეკოლოგიასა და გარემოს შემსწავლელ მეცნიერებებში)

e-Duke Journals Scholarly Collection

(ბაზა ღია წვდომის საშუალებას იძლევა  Duke University Press-მიერ გამოცემულ  წიგნებსა და ჟურნალებზე . ეს გამომცემლობა ყოველწლიურად გამოსცემს  120 დასახლების ახალ წიგნსა და 50-ზე მეტ ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალს  სხვადასხვა სამეცნიერო დარგში)

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

(ბაზა მოიცავს  სამცნიერო კვლევებს,  მონოგრაფიებს,  სახელმძღვანელოებს, ლექსიკონებს, ენციკლოპედიებს და ჟურნალებს სამართალში, ბიზნესში, ეკონომიკასა და სოციალურ მცნიერებებში. მათ მიერ გამოცემულ ავტორებს შორის  14 ნობელის პრემიის ლაურეატია)

IMechE Journals

(ბაზა მოიცავს სამეცნიერო ჟურნალებს  სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; ჯანდაცვისა და ბიოსამედიცინო სფეროებში,  ინჟინერიისა და ფიზიკის მეცნიერებებში)

New England Journal of Medicine

(ბაზა აერთიანებს  მსოფლიო მასშტაბით საერთაშორისო მონეტარული ფონდის მიერ  ჩატარებულ კვლევებს,  პერიოდულ გამოცემებს,   სტატისტიკურ მონაცემებს ეკონომიკაში, ვაჭრობასა და დემოგრაფიაში საბაზრო პოლიტიკასა და სხვა მიმართულებებში)

Royal Society Journals Collection

(ბაზა მოიცავს ბიოლოგიის, ფიზიკისა და საინჟინრო-მათემატიკურ მეცნიერებებს, გარემოსა და კლიმატის შესახებ მიმართულებებს და სხვ.)

SAGE Premier

(ბაზა მოიცავს სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების  900-ზე მეტი დასახელების  ჟურნალს და 700,000-ზე მეტ პუბლიკაციას. ჩვენი მომხმარებლისათვის მასალებზე წვდომა შესაძლებელია 1999 წლიდან დღემდე გამოქვეყნებულ  რესურსებზე)

Openedition Journals

(ბაზა აერთიანებს 4 პლატფორმას, რომელიც ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ელექტრონულ რესურსებს მოიცავს)