სასარგებლო ბმულები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების საერთაშორისო ცენტრი
სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
ჰორიზონტი 2020
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
Erasmus+ საქართველო
საპარტნიორო ფონდი
სტარტაპ საქართველო
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
DAAD (გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური)
აშშ საელჩო საქართველოში
უფასო ელექტრონული წიგნები – პროექტი გუტენბერგი 
Edu Guide