ხშირად დასმული კითხვები

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში მოქმედებს გადახდის მოქნილი სისტემა, რომლის მეშვეობით შესაძლებელია სწავლის საფასურის გადანაწილება.

კანონით დადგენილი მოთხოვნების მიხედვით უნივერსიტეტიდან უნივერსიტეტში გარე მობილობით სარგებლობისთვის საჭიროა, რომ სტუდენტს გავლილი ჰქონდეს ერთი აკადემიური წელი. რის შემდეგაც სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს მობილობით  და  განათლების ხარისხმის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან (www.eqe.ge) უნდა მოიპოვოს მობილობის უფლება.

Contact Information: