საკონტაქტო ინფორმაცია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
გულნაზი მოსიაშვილი
ელ.ფოსტა: gmosiashvili@usgeorgia.edu.ge

ქ. თბილისი, ჯ. ნადირაძის ქუჩა №46 საფოსტო ინდექსი: 0168
+ 995 (322) 36 91 60
info@usgeorgia.edu.ge