ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე მოწვეული სპეციალისტების კონკურსის შედეგები

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე მოწვეული სპეციალისტების კონკურსის შედეგები

შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიას ადმინისტრაცია აქვეყნებს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კონკურსში გამარჯვებულ მოწვეულ სპეციალისტთა სიას:

1 აბრალავა ანზორი
2 ანთია ვახტანგი
3 ვასაძე მაია
4 მეფარიშვილი ისაკო
5 თედიაშვილი ზურაბი
6 შოშიტაშვილი დავითი

 

Contact Information: