უს ჯორჯიაში ჩატარდა ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის გეგმიური შეხვედრა

უს ჯორჯიაში ჩატარდა ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის გეგმიური შეხვედრა

უს ჯორჯიას პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისა და განვითარების ხელშეწყობისათვის, უს ჯორჯიაში ჩატარდა ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის გეგმიური შეხვედრა…

Contact Information: