უს ჯორჯიაში გაიმართება ექვსი სალექციო შეხვედრა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატთან, ასოცირებულ პროფესორთან მარინე კობალავასთან. დასწრება თავისუფალია…

უს ჯორჯიაში გაიმართება ექვსი სალექციო შეხვედრა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატთან, ასოცირებულ პროფესორთან მარინე კობალავასთან. დასწრება თავისუფალია…

Contact Information: