სამუშაო შეხვედრა უს ჯორჯიაში მოწვეულ სტუმრებთან

სამუშაო შეხვედრა უს ჯორჯიაში მოწვეულ სტუმრებთან

2019 წლის 4 თებერვალს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიის ბიბლიოთეკაში შედგა ადმინისტრაციული პერსონალისა და პროფ. ნინო აბესაძის სამუშაო შეხვედრა. განხილულ იქნა სამუშაო პროცესის მიმდინარე პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. შეხვედრამ აზრთა გაცვლის, გამოცდილების ურთიერთგაზიარების ვითარებაში ჩაიარა და უაღრესად საჭირო და ნაყოფიერი აღმოჩნდა.