უს ჯორჯიაში გაიმართა სოციალური პროექტი სკოლის მოსწავლეებისათვის

უს ჯორჯიაში გაიმართა სოციალური პროექტი სკოლის მოსწავლეებისათვის

ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის მიზანია მოსწავლეთა ეკონომიკური და ფინანსური წიგნიერების დონის ამაღლება, მოზარდების ლიდერული პოტენციალის გამოვლენა, მეწარმეობის, მართველობითი საქმიანობის და ლიდერობის უნარების ჩამოყალიბება, მოსწავლეების პიროვნული განვითარების და პროფესიული ორიენტაციისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა. აღნიშნულის გათვალისწინებით უს ჯორჯიაში გაიმართა სოციალური პროექტი სკოლის მოსწავლეებისათვის.

Contact Information: