2019 წლის 12 ივნისს 14:00 სთ-ზე უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ტარდება ვორკშოპი თემაზე: “მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები”.

2019 წლის 12 ივნისს 14:00 სთ-ზე უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ტარდება ვორკშოპი თემაზე: “მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები”.

12. 06. 2019 14:00 სთ-ზე უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ტარდება ვორკშოპი თემაზე მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები.
♻️ვორკშოპში მონაწილეებს ეძლევათ შესაძლებლობა:
🌐გაეცნონ მობინგის თანამედროვე ტენდენციებს და მის გამოწვევებს
🌐გაიაზრონ მობინგისა და ბულინგის სისტემური მიდგომები
♻️მომხსენებელი უს ჯორჯიას ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ჭიაბრიშვილი.
♻️მონაწილეებს გადაეცემათ შესაბამისი სერთიფიკატები.

Contact Information: