საინფორმაციო შეხვედრა უს ჯორჯიას აკადემიურ პერსონალთან

საინფორმაციო შეხვედრა უს ჯორჯიას აკადემიურ პერსონალთან

2019 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა უს ჯორჯიას აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საინფორმაციო შეხვედრა

Contact Information: