ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი

შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში 7 მარტს გამართული გასაუბრების შედეგად აკადემიური სპეციალისტის პოზიციაზე არჩეულია სილაგაძე ლევანი.