უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2019 წლის 10 მაისს ჩატარდა რიგით მე-20 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ციფრული ეპოქა და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები”.

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2019 წლის 10 მაისს ჩატარდა რიგით მე-20 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ციფრული ეპოქა და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები”.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება მუდმივად იძლევა შესაძლებლობას ერთმანეთს დაუკავშირდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ბიზნესისა და აკადემიური საზოგადოების წარმომადგენლები, მკვლევარები და სტუდენტები, რათა ხელო შეუწყონ პერსონალისა და სტუდენტების საერთაშორისო პროექტების შემუშავებასა და მის განხორციელებაში ჩართულობას.

უს ჯორჯიას მიერ ჩატარებული კონფერენცია პარტნიორ უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, ბიზნესსაქმიანობის მხარდაჭერის ეფექტურ გარემოდ მოიაზრება და ინტერნაციონალიზაციის საუკეთესო შედეგებზეა ორიენტირებული.

Contact Information: