ბიზნეს ლაბორატორიის პრეზენტაცია

ბიზნეს ლაბორატორიის პრეზენტაცია

11 თებერვალს 12 სთ-ზე (სართ. 1, ოთ. #4) უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში გაიმართა ბიზნეს ლაბორატორიის პრეზენტაცია / გახსნა. სივრცე, სადაც უს ჯორჯიას აკადემიურ/მოწვეულ პროფესორებს შესაძლებლობა ექნებათ სტუდენტებთან ერთად განავითარონ თავიანთი შესაძლებლობები და პროფესიონალიზმი.