სომხეთის უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმი

სომხეთის უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმი

მემორანდუმი ერევნის ჩრდილოეთ უნივერსიტეტთან ითვალისწინებს როგორც სტუდენტების გაცვლას ბაკალავრიატის დონეზე, ასევე კონფერენციებს აკადემიური პერსონალის მონაწილეობით.