უმაღლესი სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩატარდა თემაზე: „მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები“

უმაღლესი სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩატარდა თემაზე: „მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები“

სემინარი ორგანიზებული იყო უმაღლესი სასწავლებელ ჯორჯიას მიერ. სემინარის თემაა: „მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები“. ტრენინგი უზრუნველყოფს პლატფორმასა და დისკუსიას შესაბამისი გამოცდილების გაცვლისათვის, რომელიც დამყარებულია თეორიულ  სწავლებაზე არჩეული თემის ირგვლივ. იგი დაკავშირებულია საგანმანათლებლო საქმიანობასთან და ახალგაზრდულ აქტივობასთან.