უმაღლესი სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩატარდა ვორქშოფი თემაზე: „მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები“

უმაღლესი სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩატარდა ვორქშოფი თემაზე: „მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები“

ვორქშოფი თემაზე: „მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები“ ორგანიზებული იყო უმაღლესი სასწავლებელ ჯორჯიას მიერ. მსგავსი ტრენინგები უზრუნველყოფენ პლატფორმას დისკუსიისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაცვლის მიზნით, რომელიც დამყარებულია თეორიულ  სწავლებაზე არჩეული თემის ირგვლივ. იგი დაკავშირებულია საგანმანათლებლო საქმიანობასთან და ახალგაზრდულ აქტივობასთან.

Contact Information: