უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2019 წლის 14 დეკემბერს ტარდება მორიგი შეხვედრა საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებთან

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2019 წლის 14 დეკემბერს ტარდება მორიგი შეხვედრა საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებთან

როგორც უკვე ცნობილია, უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე ფუნქციონირება დაიწყო ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლამ, რომელშიც დარეგისტრირება და სწავლა შეუძლია საქართველოს ნებისმიერი საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეს. ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ჩამოყალიბების მიზანია დავეხმაროთ ახალგაზრდებს სწორი და გააზრებული არჩევანის გაკეთებაში და იგი ამავდროულად არის ლიდერული აზროვნების პლატფორმა. აღნიშნული მისიის შესასრულებლად უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2019 წლის 14 დეკემბერს ტარდება მორიგი შეხვედრა საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეებთან.

Contact Information: