უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას რექტორი, სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი სალომე პირველი, მანანა არველაძის საავტორო გადაცემაში და ჟურნალისტური ჩანახატები.

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას რექტორი, სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი სალომე პირველი, მანანა არველაძის საავტორო გადაცემაში და ჟურნალისტური ჩანახატები.

Contact Information: