უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას რექტორი მანანა არველაძის საავტორო გადაცემაში და ჟურნალისტური ჩანახატები რექტორის, სამართლის მეცნიერებათა დოქტორის, სალომე პირველის შესახებ

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას რექტორი მანანა არველაძის საავტორო გადაცემაში და ჟურნალისტური ჩანახატები რექტორის, სამართლის მეცნიერებათა დოქტორის, სალომე პირველის შესახებ