უს ჯორჯიაში გაიმართა „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის განხილვა

უს ჯორჯიაში გაიმართა „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის განხილვა

2019  წლის 15  ოქტომბერს უს ჯორჯიაში გაიმართა „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის განხილვა, ამავე კანონის თანახმად შემუშავდა უს ჯორჯიაში თამბაქოს მოწევის კონტროლის, აკრძალვის და თამბაქოს მოწევის დასაშვებობის წესები.

 

Contact Information: