ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე მოწვეული სპეციალისტების არჩევის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე კონკურსანტების გასაუბრების განრიგი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე მოწვეული სპეციალისტების არჩევის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე კონკურსანტების გასაუბრების განრიგი

შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

კონკურსში მონაწილე მოწვეულ სპეციალისტებთან გასაუბრების განრიგი:

კონკურსანტის გვარი, სახელი დრო (სთ)
1 აბრალავა ანზორი 11:00
2 ანთია ვახტანგი 11:20
3 ვასაძე მაია 11:40
4 მეფარიშვილი ისაკო 12:00
5 თედიაშვილი ზურაბი 12:20
6 შოშიტაშვილი დავითი 13:00

 

 

 

 

 

 


გასაუბრების თარიღი: 28.02.2019