მემორანდუმის გაფორმება უკრაინულ უნივერსიტეტთან

მემორანდუმის გაფორმება უკრაინულ უნივერსიტეტთან

2 019 წლის 4 მარტს ხელი მოეწერა მემორანდუმს პოლტავის (უკრაინა) ეკონომიკის უნივერსიტეტსა და უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიას შორის სტუდენტების გაცვლის უზრუნველსაყოფად.