უს ჯორჯია აგრძელებს პროექტს „ყავა პროფესორთან“

უს ჯორჯია აგრძელებს პროექტს „ყავა პროფესორთან“

პროექტის მიზანია არაფორმალურ გარემოში სტუდენტებმა მათთვის საინტერესო საკითხზე მიიღონ ინფორმაცია, რაც დაეხმარებათ საკუთარი პიროვნების ფორმირებაში. პროექტის ფარგლებში ისინი შეხვდებიან როგორც ადგილობრივ, ისე მოწვეულ პროფესორებს.

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია მზად არის გულითადი მასპინძლობისათვის!

ჩვენ გჯერა თქვენ გამოიყენებთ ამ შესაძლებლობას.

Contact Information: