ტრეინინგები ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ინგლისური ენის ცოდნის გასაღრმავებლად

ტრეინინგები ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ინგლისური ენის ცოდნის გასაღრმავებლად

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია საკუთარ ადმინისტრაციულ პერსონალს სთავაზობს ინგლისური ენის შემსწავლელ პროგრამას.

კურსის ტრენერი: უს ჯორჯიას პროფესორი მეგი მანდარია

კურსის მიზანია: ენების საერთო ევროპული ჩარჩოს მიერ განსაზღვრული ინგლისური ენის შესაბამისი უნარ-ჩვევების (კითხვა, წერა, მოსმენა და კომუნიკაცია) დაუფლება. ასევე, ენის სისტემის ასპექტების – ლექსიკა, გრამატიკა, ფონეტიკა-ცოდნა და პრაქტიკაში აქტუალიზაცია.

ტრენინგები გაიმართება ოთხშაბათს და შაბათს: 13:00სთ-ზე

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა უსჯ-ს სერტიფიკატი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: უს ჯორჯია განათლების ცენტრი (ჯ. ნადირაძის ქ 46.). ტელ.: 236 91 60

Contact Information: