შუალედური გამოცდები

შუალედური გამოცდები

უს ჯორჯიაში შუალედური გამოცდების ჩატარების პერიოდია  25.11.2019 წ.  – 06.12.2019 წ.

უს ჯორჯიას თითოეულ სტუდენტს ვუსურვებთ წარმატებას!!!

Contact Information: