სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც უს ჯორჯიას ავტორიზაციის შედეგები იქნა შეჯამებული

სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც უს ჯორჯიას ავტორიზაციის შედეგები იქნა შეჯამებული

თათბირს ესწრებოდნენ რექტორი ლ. ჭოველიძე, პრორექტორი სასწავლო დარგში მ. კობალავა  და  ადმინისტრაციული პერსონალი. ქ-ნმა მ. კობალავამ მიულოცა დამსწრე საზოგადოებას უს ჯორჯიას მიერ ავტორიზაციის მიღება და აქცენტები გააკეთა ავტორიზაციის საბჭოს შენიშვნებზე. გამოთქვა სურვილი მოესმინა თანამშრომელთა მოსაზრებები არსებული პრობლემების დასაძლევად. გამოითქვა ბევრი საინტერესო წინადადება. გადაწყდა, რომ მოხდება მოსაზრებების შეჯერება და მათი ასახვა უს ჯორჯიას სტრატეგიული განვითარების გეგმაში.