განცხადება

განცხადება

შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში გამოცხადებული კონკურსი აკადემიური, მოწვეული სპეციალისტის და ადმინისტრაციული თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარდება 2019 წლის 24 დეკემბერს 14:00 საათზე.

Contact Information: