სიახლეები

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსის ნ. ბოჭორიშვილის შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

2019 წლის 20 თებერვალს 12:00 უს ჯორჯიას ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი ნინო ბოჭორიშვილი აწყობს შეხვედრას აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან თემაზე “ხარისხის კულტურის” განვითარების ვალდებულების მნიშვნელობისა და შედეგების შესახებ.

Leave a comment