უს ჯორჯიაში გაიმართა სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები

უს ჯორჯიაში გაიმართა სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები

2019  წლის 21 ოქტომბერს უს ჯორჯიაში გაიმართა სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები.

 

Leave a comment

Contact Information: