სამუშაო შეხვედრები სომხეთის ბუღალტერიის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ტრენინგ ცენტრის წარმომადგენლებთან

სამუშაო შეხვედრები სომხეთის ბუღალტერიის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ტრენინგ ცენტრის წარმომადგენლებთან

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორგიასა და სომხეთის ბუღალტერიის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ტრენინგ ცენტრს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრები 22-დან 25 აპრილის ჩათვლით უს ჯორჯიაში.

Contact Information: