აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებთან გასაუბრება მიმდინარეობს

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებთან გასაუბრება მიმდინარეობს

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებთან გასაუბრება მიმდინარეობს.