ბიზნეს ლაბორატორიის გახსნა

ბიზნეს ლაბორატორიის გახსნა

2019 წლის 11 თებერვალს 12:00 უს ჯორჯიას მე-4 აუდიტორიაში (სართ. 1) გაიმართება ბიზნეს-ლაბორატორიის პრეზენტაცია-გახსნა.