ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსის ნ. ბოჭორიშვილის შეხვედრა სტუდენტებთან

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსის ნ. ბოჭორიშვილის შეხვედრა სტუდენტებთან

2019 წლის 13 თებერვალს 12:00 უს ჯორჯიას ხარისხის  უზრუნველყოფისა  და  სტრატეგიული  განვითარების  სამსახური  ნინო ბოჭორიშვილის ხელმძღვანელობით აწყობს დისკუსიას თემაზე “ხარისხის  კულტურის”  განვითარების ვალდებულების  მნიშვნელობისა  და  შედეგების  შესახებ.