თანამშრომლობის მემორანდუმი უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიასა და სომხეთის საერთაშორისო საბუღალტრო აღრიცხვის სასწავლო ცენტრს შორის

თანამშრომლობის მემორანდუმი უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიასა და სომხეთის საერთაშორისო საბუღალტრო აღრიცხვის სასწავლო ცენტრს შორის

2019 წლის 20 თებერვალს გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიასა და სომხეთის საერთაშორისო საბუღალტრო აღრიცხვის სასწავლო ცენტრს შორის.

თანამშრომლობის სფეროებია: ერთობრივი აკადემიური პროგრამების შემუშავება, სტუდენტების გაცვლა, ერთობრივი კვლევითი საქმიანობა, მონაწილეობა სემინარებსა და კონფერენციებში.

Contact Information: