ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეთა განრიგი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეთა განრიგი

შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯია

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალი არჩევის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კონკურსანტების გასაუბრების განრიგია:

კონკურსანტის გვარი, სახელი დრო (სთ)
1.  ქათამაძე ნატო 17:30
2.  სილაგაძე ლევანი 18:00

გასაუბრების თარიღი: 07.03.2019 წელი