უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას რექტორი, ქ-ნი სალომე პირველი, შეხვდა სტუდენტებს

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას რექტორი, ქ-ნი სალომე პირველი, შეხვდა სტუდენტებს

დღემ ნაყოფიერად ჩაიარა!

დაიგეგმა რამდენიმე სოციალური პროექტი!

Contact Information: