აკადემიური კონკურსის შედეგები

აკადემიური კონკურსის შედეგები

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე  საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოცხადებულ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობზე შეირჩნენ შემდეგი პირები:

ალფაიძე მანანა – ასოცირებული პროფესორი

ელიზბარაშვილი ელიზბარ – ასოცირებული პროფესორი

მშვიდობაძე თინათინ – ასოცირებული პროფესორი

ჭიაბრიშვილი ქეთევან – ასოცირებული პროფესორი

წარმატებას ვუსურვებთ ჩვენი გუნდის ახალ წევრებს!