სამუშაო შეხვედრა უს ჯორჯიაში

სამუშაო შეხვედრა უს ჯორჯიაში

2019 წლის 16 დეკემბერს საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი თეა მუნჯიშვილი უს ჯორჯიაში გამართავს შეხვედრას აკადემიური პერსონალისთვის ციტირების ერთიანი წესის გაცნობისა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

Contact Information: