ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსის ნ. ბოჭორიშვილის შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსის ნ. ბოჭორიშვილის შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

2019 წლის 20 თებერვალს 12:00 უს ჯორჯიას ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი ნინო ბოჭორიშვილი აწყობს შეხვედრას აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან თემაზე “ხარისხის კულტურის” განვითარების ვალდებულების მნიშვნელობისა და შედეგების შესახებ.