აკადემიური პერსონალი

# გვარი, სახელი აკადემიური თანამდებობა
1 ჭოველიძე ლიანა ასოცირებული პროფესორი აფილირებული
2 მიქელაშვილი მერაბ პროფესორი აფილირებული
3 გოცირიძე მედეა ასოცირებული პროფესორი აფილირებული
4 ხარაზი რევაზ ასოცირებული პროფესორი
5 თოდრაძე გოგიტა ასოცირებული პროფესორი
6 დევიძე თამარი ასოცირებული პროფესორი
7 კაკულია ემზარ ასოცირებული პროფესორი
8 სილაგაძე ნოდარ ასოცირებული პროფესორი
9 გვიმრაძე არსენ ასოცირებული პროფესორი
10 ასლამაზიშვილი ნანი ასოცირებული პროფესორი აფილირებული
11 პირველი სალომე ასოცირებული პროფესორი აფილირებული
12 ადვაძე დავით ასოცირებული პროფესორი აფილირებული
13 ალფაიძე მანანა ასოცირებული პროფესორი აფილირებული
14 ადვაძე მაია ასოცირებული პროფესორი
15 მანდარია მეგი ასოცირებული პროფესორი აფილირებული
16 ელიზბარაშვილი ელიზბარ ასოცირებული პროფესორი აფილირებული
17 მშვიდობაძე თინათინ ასოცირებული პროფესორი
18 ჭიაბრიშვილი ქეთევან ასოცირებული პროფესორი
19 სილაგაძე ლევან ასისტენტი