აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

გვარი, სახელიაკადემიური თანამდებობა
ადვაძე დავითასოცირებული პროფესორი
ადვაძე მაიაასოცირებული პროფესორი
ალფაიძე მანანაასოცირებული პროფესორი
ასლამაზიშვილი ნანიასოცირებული პროფესორი
გვიმრაძე არსენასოცირებული პროფესორი
გოცირიძე მედეაასოცირებული პროფესორი
დევიძე თამარასოცირებული პროფესორი
ელიზბარაშვილი ელიზბარასოცირებული პროფესორი
თოდრაძე გოგიტაასოცირებული პროფესორი
კაკულია ემზარასოცირებული პროფესორი
მანდარია მეგიასოცირებული პროფესორი
მიქელაშვილი მერაბპროფესორი
პირველი სალომეასოცირებული პროფესორი
სილაგაძე ლევანასისტენტი
სილაგაძე ნოდარასოცირებული პროფესორი
ჭიაბრიშვილი ქეთევანასოცირებული პროფესორი
ჭოველიძე ლიანაასოცირებული პროფესორი
ხარაზი რევაზასოცირებული პროფესორი
Contact Information: