აფილირებული პერსონალი

აფილირებული პერსონალი

გვარი, სახელიაკადემიური თანამდებობა
ასლამაზიშვილი ნანიაფილირებული ასოცირებული პროფესორი
ალფაიძე მანანააფილირებული ასოცირებული პროფესორი
ადვაძე დავითაფილირებული ასოცირებული პროფესორი
გოცირიძე მედეააფილირებული ასოცირებული პროფესორი
ელიზბარაშვილი ელიზბარაფილირებული ასოცირებული პროფესორი
მიქელაშვილი მერაბაფილირებული პროფესორი
მანდარია მეგიაფილირებული ასოცირებული პროფესორი
პირველი სალომეაფილირებული ასოცირებული პროფესორი
ჭოველიძე ლიანააფილირებული ასოცირებული პროფესორი

Contact Information: