ბიზნეს ლაბორატორია

ბიზნეს ლაბორატორია

ბიზნეს ლაბორატორია  წარმოადგენს სივრცეს, სადაც უს ჯორჯიას აკადემიურ/მოწვეულ პროფესორებს შესაძლებლობა ეძლევათ სტუდენტებთან ერთად განავითარონ თავიანთი შესაძლებლობები და პროფესიონალიზმი.

Contact Information: