ყავა პროფესორთან

ყავა პროფესორთან

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია ხელს უწყობს თითოეული სტუდენტის განვითარებას თავისი ნიჭისა და ინტერესის შესაბამისად. უს ჯორჯიაში ამავე კუთხით ეწყობა პროექტი ყავა პროფესორთან. პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება აქვთ არაფორმალურ გარემოში შეხვდნენ, როგორც ადგილობრივ, ასევე მოწვეულ პროფესორებს და პასუხები მიიღონ მათთვის საინტერესო კითხვებზე.

ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის საშემოდგომო სესიის თემატიკა

2019 წელი, ნოემბერი-დეკემბერი

Contact Information: