როგორ ჩავაბარო

როგორ გავხდე სტუდენტი

უმაღლეს სასწავლებელ „ჯორჯიაში“ ჩარიცხვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გზით.
თუ გსურთ ისწავლოთ უმაღლეს სასწავლებელ „ჯორჯიაში“, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციისას აირჩიეთ კოდი 066.

  • აბიურიენტი რომელიც შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩაირიცხება პირველი არჩევანით მიიღებს სწავლის საფასურის 25%-იან შეღავათს, ხოლო მეორე ან მესამე არჩევანით ჩარიცხული აბიტურიენტი მიიღებს სწავლის საფასურის 15%-იან შეღავათს;
  • სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად, სტუდენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკით;
  • სწავლის საფასური უცვლელია.

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა 0660101

კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

პროგრამა აკრედიტებულია

სწავლების ენა: ქართული
კრედიტების რაოდენობა: 240
სწავლის საფასური: 2250 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 145
ჩასაბარებელი გამოცდები: მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია სამოქალაქო განათლება (პრიორიტეტები 4/5/6/11-2-3-1)
გამოცდის ტიპი: B