სწავლის საფასური

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
სწავლის საფასური:
2250 ლარი
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პროგრამა
სწავლის საფასური:
2000 ლარი
  • აბიურიენტი რომელიც შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩაირიცხება პირველი არჩევანით მიიღებს სწავლის საფასურის 25%-იან შეღავათს, ხოლო მეორე ან მესამე არჩევანით ჩარიცხული აბიტურიენტი მიიღებს სწავლის საფასურის 15%-იან შეღავათს;
  • სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად, სტუდენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკით;
  • სწავლის საფასური უცვლელია.

საბანკო რეკვიზიტები:

შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204876991
სს ,,პროკრედიტ ბანკი”
საბანკო კოდი: MIBGGE22
ანგარიშის ნომერი: GE68PC0133600100063122