მოწვეული პერსონალი

# გვარი, სახელი  თანამდებობა
1 კობალავა მარინე მოწვეული სპეციალისტი
2 აბრალავა ანზორ მოწვეული სპეციალისტი
3 ანთია ვახტანგ მოწვეული სპეციალისტი
4 თედიაშვილი ზურაბ მოწვეული სპეციალისტი
5 მეფარიშვილი ისაკო მოწვეული სპეციალისტი
6 ვასაძე მაია მოწვეული სპეციალისტი
7 შოშიტაშვილი დავით მოწვეული სპეციალისტი