მოწვეული პერსონალი

# გვარი, სახელი  თანამდებობა
1 აბრალავა ანზორ მოწვეული სპეციალისტი
2 ანთია ვახტანგ მოწვეული სპეციალისტი
3 ვასაძე მაია მოწვეული სპეციალისტი
4 თედიაშვილი ზურაბ მოწვეული სპეციალისტი
5 კობალავა მარინე მოწვეული სპეციალისტი
6 მეფარიშვილი ისაკო მოწვეული სპეციალისტი
7 შოშიტაშვილი დავით მოწვეული სპეციალისტი

Contact Information: