ჟურნალი „ივერონი“

ჟურნალი „ივერონი“

ჟურნალ „ივერონის მე-11 ნომერში გამოქვეყნებულია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ციფრული ეპოქა და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები” მასალები, რომელიც გაიმართა 2019 წლის 10 მაისს უს ჯორჯიაში.

ივერონი N11 (2019)

 

 

 

ჟურნალ „ივერონის მე-10 ნომერი გამოიცა 2018 წლის აპრილში. კრებულში შესულია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო და გლობალური განვითარება – ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“. კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენის მე-100 წლისთავს.

ივერონი N10 (2018)

 

 

ჟურნალ „ივერონის“ მე-9 ნომერი 2017 წლის აპრილში გამოიცა. მასში შესულია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესი – გამოწვევები, პრობლემები, პერსპექტივები“ ნაშრომები.

ივერონი N9 (2017)

 

 

2015 წელს გამოიცა ჟურნალ „ივერონის“ მე-7 ნომერი. გამოცემაში შესულია უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას მე-16 სამეცნიერო კონფერენციის –  „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალი  და ძირითადი გამოწვევები თანამედროვე ეტაპზე“ – ნაშრომები.

ივერონი N6 (2013)

ივერონი N5 (2012)

ივერონი N4 (2011)

ივერონი N3 (2011)

ჟურნალები ხელმისაწვდომია უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას ბიბლიოთეკაში.

Contact Information: