ჟურნალისტური ჩანახატები რექტორის, სამართლის მეცნიერებათა დოქტორის, სალომე პირველის შესახებ