სტუდენტური ცხოვრება

სტუდენტური ცხოვრება

შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2019 წელს განხორციელებული კურიკულუმის გარეშე აქტივობა

ბიზნეს ლაბორატორიის გახსნაყავა პროფესორთან აფილირებულ პროფესორთან მ. მიქელაძესთანყავა პროფესორთან: ასოცირებულ პროფესორ გ. თოდრაძესთანყავა პროფესორთან: ასოცირებული პროფესორი ე. კაკულიასაერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება - შეხვედრა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგარეო ეკონომიკისა და ვაჭრობის კოლეჯის წარმომადგენელთანსაინფორმაციო შეხვედრა უს ჯორჯიას ადმინისტრაციასთანსაინფორმაციო შხვედრა უს ჯორჯიას ადმინისტრაციასთან
აფილიტებული პროფესორის მ. მიქელაშვილის დაჯილდოებაშეხვედრა ვიცე რექტორთან, ეკონომიკის აკადემიურ დოქტორ მ. კობალავასთანღია ლექცია აფილირებულ პროფესორ ვ. ელიზბარაშვილთანსაერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "ციფრული ეპოქა და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები"ასოცირებული პროფესორი ქ. ჭიაბრიშვილი - ვორქშოფი თემაზე "მობინგი XXI საუკუნეში და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები"საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან და ადმინისტრაციასთანსაინფორმაციო შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან და ადმინისტრაციასთან
ყავა პროფესორთანსამუშაო შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთანუს ჯორჯიას რექტორის, სამართლის დოქტორის ს. პირველის შეხვედრა სტუდენტებთანღია ლექცია აფილირებულ ასოცირებულ პროფესორთან მ. ალფაიძესთანყავა პროფესორთან - ასოცირებული პროფესორი ნ. ასლამაზიშვილისაინფორმაციო შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან რექტორის მიმართვა 2019-2020 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით
ტრეინინგი: ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახური - პლაგიატის საწინააღმდეგო კონტროლის მექანიზმები. პლაგიატის აღმოჩენისა და პრევენციის აღმოჩენისა და პრევენციის შესახებ ცნობადობის ამაღლებაახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა - ახალგაზრდების პიროვნული განვითარების და პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობასამუშაო შეხვედრები სომხეთის ბუღალტერიის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ტრეინინგ-ცენტრის წარმომადგენლებთანსამუშაო შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთანუს ჯორჯიის რექტორი, ს. პირველი სტუმრად მანანა არველაძის საავტორო გადაცემაში "ჟურნალისტური ჩანახატები"ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის მიერ ორგანიზებული შეხვედრაუს ჯორჯიაში ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით 7 ოქტომბერს გაიმართა საზეიმო ღონისძიებები
ტრეინინგი თსუ ეკონომიკისა და სოციალური სტატისტიკის კათედრის ასოცირებულ პროფესორ ნ. აბესაძესთანღია ლექცია ასოცირებულ პროფესორ თ. დევიძესთანუს ჯორჯიას სტუდენტების შეხვედრა არქიტექტორ გ. ბათიაშვილთან საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა - "ბიზნესის სიბრძნე ლიდერებისთვის"უს ჯორჯიას ვიცე რექტორი მ. კობალავა სტუმრად მედია-კავშირ ობიექტივში - "საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული სიძნელეები"ახალი 2019 სასწავლო წელი... ახალი გამოწვევები...თამბაქოს მოწევის კონტროლის, აკრძალვის, თამბაქოს მოწევის დასაშვებობის წესების და მისი მავნებლობის განხილვა უს ჯორჯიას ადმინისტრაციის მიერ
ექსკურსია ქ. თბილისის საკრებულოში "თბილისი - მოდერნიზმიდან წითელ ტერორამდე" ახალგაზედა ლიდერთა სკოლის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა - "ბოსი-ლიდერი"ექსკურსია ქ. თბილისის საკრებულოში "ისტორიები საკრებულოდან"ბაკალავრის ხარისხის მინიჭებასთან დაკავშირებული ღონისძიებაახალგაზრდა ლიდერთასკოლის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა "მომავლის ლიდერი"აფილირებული პროფესორის მ. მიქელაშვილის შეხვედრა პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალთან
ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახური ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" და ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა Erazmus -ის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული კვლევის "პლაგიატის პრობლემა და მისი აღქმა საქართველოში" ანგარიშის განხილვატრეინინგი: ხარისხის უზრუნველყოფის და სტრატეგიული განვითარების სამსახური - ხარისხის კულტურის განვითარება კვალიფიკაციის ამაღლების დამადასტურებელი სერტიფიკატების გადაცემა უს ჯორჯიას ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალისთვისყავა პროფესორთან: ასოცირებული პროფესორი მ. ალფაიძე

 

Contact Information: